ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Zakup wraz z dostawą nawierzchni polipropylenowej modułowej.


23 września 2022
Zapytanie ofertowe: GO.240.12.2022 (PDF)
Załączniki: GO.240.12.2022-1 (ZIP)

4 października 2022
Informacja o wyborze oferty: GO.240.12.2022-2 (PDF)

6 października 2022
Informacja o wyborze oferty – aktualizacja: GO.240.12.2022-3 (PDF)