ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Dostawa posiłków regeneracyjnych.


18 października 2022
Zapytanie ofertowe: GO.240.15.2022 (PDF)
Załącznik: GO.240.15.2022-1 (PDF)

27 października 2022
Informacja o wyborze oferty: GO.240.15.2022-2 (PDF)