ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem kruszywa granitowego.


4 listopada 2022
Zapytanie ofertowe: GO.240.16.2022 (PDF)
Załączniki: GO.240.16.2022-1 (ZIP)

14 listopada 2022
Informacja o wyborze oferty: GO.240.16.2022-2 (PDF)

25 listopada 2022
Informacja o wyborze oferty – aktualizacja: GO.240.16.2022-3 (PDF)