ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Dostawa na stadion żużlowy w Poznaniu (ul. Warmińśka 1) 200 ton kruszywa granitowego 0/5 mm.


20 października 2021
Zapytanie ofertowe: GO.240.17.2021 (PDF)
Załączniki: GO.240.17.2021-1 (ZIP)

10 listopada 20201
Informacja o wyborze: GO.240.17.2021-2 (PDF)