ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Dostosowanie stacji transformatorowej K216/E zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Warmińskiej 1 do wzrostu mocy zamówionej z 60 do 130kW na napięciu 15kV, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przez Enea Operator Sp. z o.o.


22 lutego 2022
Zapytanie ofertowe: GO.240.2.2022 (PDF)
Załączniki: GO.240.2.2022-1 (ZIP)