ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Wymianie kanalizacji łączące domki ciechanowskie ze studnią terenie Oddziału Golęcin POSiR, znajdującego się w Poznaniu, ul. Warmińska 1.


24 listopada 2021
Zapytanie ofertowe: GO.240.20.2021 (PDF)
Załączniki: GO.240.20.2021-1 (ZIP)