ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Dostawa wyposażenia technicznego stadionu lekkoatletycznego.

2 lutego 2021
Zapytanie ofertowe: GO.240.3.2021 (PDF)