ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Zakup i dostawa szorowarki IPC GANSOW CT 70 RP.

20 kwietnia 2021
Zapytanie ofertowe: GO.240.7.2021 (PDF)
Załącznik: GO.240.7.2021-1 (ZIP)