ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Remont schodów domku G i H znajdującego się w Poznaniu, ul. Warmińska 1, na terenie Oddziału Golęcin

30 czerwca 2022
Zapytanie ofertowe: GO.240.7.2022 (PDF)
Załączniki: GO.240.7.2022-1 (ZIP)

11 lipca 2022
Informacja o wyborze oferty: GO.240.7.2022-2 (PDF)