ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Zakup i dostawa mat ochronnych oraz wózka do transportu.

22 kwietnia 2021
Zapytanie ofertowe: GO.240.8.2021 (PDF)
Załączniki: GO.240.8.2021-1 (ZIP)

10 maja 2021
Wyniki postępowania: GO.240.8.2021-2 (PDF)

11 maja 2021
Unieważnienie postępowania: GO.240.8.2021-3 (PDF)