ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Wykonanie przeglądów budowlanych obiektów zarządzanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w 2021 roku.

14 kwietnia 2021
Zapytanie ofertowe: GO.310.1.10.2021 (PDF)
Załączniki: GO.310.1.10.2021-1 (ZIP)

5 maja 2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: GO.310.1.10.2021-2 (PDF)