ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Usunięcie zużytego łoża filtracyjnego ze zbiornika na pływalni letniej w Parku Kasprowicza.

29 kwietnia 2021
Zapytanie ofertowe: KA.210.1.2021 (PDF)