ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Wymiana papy na fragmencie dachu.


3 marca 2022
Zapytanie ofertowe: MA.203.2.2022 (PDF)