ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Zakup stołów cateringowych ZownXL180.


18 listopada 2021
Zapytanie ofertowe: MA.210.7.2021 (PDF)

22 listopada 2021
Wyjaśnienie treści zapytania: MA.210.7.2021-1 (PDF)