ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Modernizacja maszyn kajakowych.

4 lutego 2021
Zapytanie ofertowe: MA.220.3.2021 (PDF)
Załącznik: MA.220.3.2021-1 (ZIP)