ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Zakup i instalacja systemu płatności zbliżeniowych w parkingowym automacie płatniczym.


19 kwietnia 2022
Zapytanie ofertowe: MA.220.6.2022 (PDF)

09 maja 2022
Wyniki: MA.220.6.2022-1 (PDF)