ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Dostawa myjki wysokociśnieniowej.

12 października 2020
Zapytanie ofertowe: MA.220.9.2020 (PDF)