ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Wyrównanie terenu oraz usunięcie trzciny na kąpielisku Malta w Poznaniu.


27 października 2021
Zapytanie ofertowe: MA.401.18.2021 (PDF)

15 listopada 2021
Wyniki zapytania: MA.401.18.2021-1 (PDF)