ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Całkowity odłów ryb z Jeziora Malta w Poznaniu.

22 października 2020
Zapytanie ofertowe: MA.433.4.2020 (PDF)

3 listopada 2020
Wyniki zapytania ofertowego: MA.433.4.2020 (PDF)