ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Obsługa sanitarna imprez nad Jeziorem Maltańskim.

9 stycznia 2020
Zapytanie ofertowe: MA.442.1.2020 (PDF)

Porównanie złożonych ofert: MA.442.1.2020-1 (PDF)