ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Budowa lodowiska sezonowego.


20 września 2021
Zapytanie ofertowe: MA.443.1.2021 (PDF)

11 października 2021
Wyniki zapytania: MA.443.1.2021-1 (PDF)