ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Organizacja imprez muzycznych na lodowisku Malta.


22 października 2021
Zapytanie ofertowe: MA.443.4.2021 (PDF)

25 listopada 2021
Wyniki zapytania: MA.443.4.2021-1 (PDF)