ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Sprzątanie terenów zielonych wraz ze skateparkiem przy ulicy Szpaków w Poznaniu.

20 stycznia 2022
Zapytanie ofertowe: MOS.202.2.2022 (PDF)
Załączniki: MOS.202.2.2022-1 (ZIP)

15 kwietnia 2022
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: MOS.202.2.2022-2 (PDF)