ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Zakup nawozów na dwóch boiskach trawiastych na stadionie przy ul. Harcerskiej 5 w Poznaniu.

30 kwietnia 2021
Zapytanie ofertowe: MOS.205.4.2021 (PDF)
Załączniki: MOS.205.4.2021-1 (ZIP)