ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Przegląd i naprawa oświetlenia boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnia przy ul. Gdańskiej 1 w Poznaniu.


14 października 2021
Zapytanie ofertowe: MOS.205.6.2021 (PDF)
Załączniki: MOS.205.6.2021-1 (ZIP)