ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Naprawa piłkochwytu polegająca na dostarczeniu i zamontowaniu słupów piłkochwytu z całym zestawem montażowym.


21 lutego 2022
Zapytanie ofertowe: MOS.220.1.2022 (PDF)
Załączniki: MOS.220.1.2022-1 (ZIP)

15 kwietnia 2022
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: MOS.220.1.2022-2 (PDF)