ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Wykonanie ogrodzenia boiska zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.


20 października 2021
Zapytanie ofertowe: MOS.220.2.2021 (PDF)
Załączniki: MOS.220.2.2021-1 (ZIP)