ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Montaż systemu kamer na boisku Młodzieżowego Ośrodka Sportowego przy ulicy Gdańskiej 1 w Poznaniu.

7 sierpnia 2020
Zapytanie ofertowe: MOS.220.3.2020 (PDF)
Załączniki: MOS.220.3.2020-1 (ZIP)

11 sierpnia 2020
Zmieniony projekt kamer: MOS.220.3.2020-2 (PDF)

Urządzenia ujęte w specyfikacji mogą posiadać funkcję nagrywania dźwięku, lecz zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO funkcje te nie będą aktywne i zamawiający nie będzie rejestrować dźwięku.

18 września 2020
Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe na montaż kamer przy ulicy Gdańskiej 1.