ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Naprawa piłkochwytu polegająca na dostarczeniu i zamontowaniu słupów piłkochwytu z całym zestawem montażowym.


3 listopada 2021
Zapytanie ofertowe: MOS.220.3.2021 (PDF)
Załącznik: MOS.220.3.2021-1 (DOC)