ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Dostawa wraz z montażem kamer oraz urządzeń CCTV.


8 listopada 2022
Zapytanie ofertowe: MOS.220.3.2022 (PDF)
Załączniki: MOS.220.3.2022-1 (ZIP)

15 listopada 2022
Wyjaśnienia i modyfikacja treści OPZ: MOS.220.3.2022-2 (PDF)

18 listopada 2022
Informacja o wyborze oferty: aMOS.220.3.2022-3 (PDF)