ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Zakup i dostawa nowego pojazdu elektrycznego z wyposażeniem.

6 września 2022
Zapytanie ofertowe: MOS.220.5.2022.2 (PDF)
Załącznik: MOS.220.5.2022.2-1 (PDF)

11 października 2022
Informacja o wyborze oferty: MOS.220.5.2022.2-2 (PDF)