ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Zabezpieczenie medyczne oraz przeprowadzenie zajęć z profilaktyki na półkoloniach letnich.

13 czerwca 2022
Zapytanie ofertowe: MOS.443.2.2022 (PDF)
Formularz oferty: MOS.443.2.2022-1 (PDF)