ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób.

20 czerwca 2022
Zapytanie ofertowe: MOS.443.4.2022 (PDF)
Formularz oferty: MOS.443.4.2022-1 (PDF)