ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Utrzymanie czystości.

Treść ogłoszenia:
NN.2.074.107.2014