ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Dostawa wody pitnej.

Treść ogłoszenia:
NO.1.2350.1.2015

Załącznik:
NO.1.2350.1.2015-1