ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Wykonanie przeglądu okresowego klimatyzacji w oddziale dyrekcji.

Treść ogłoszenia:
no.5.2501.2.2013

Termin przesyłania ofert:
28.10.2014r. godz. 12.00