ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Kontrola i utrzymanie prawidłowej gospodarki elektroenergetycznej w obiektach zarządzanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

Treść ogłoszenia:
NT.6.260.8.2014

Załącznik:
NT.6.260.8.2014-1