ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Dostawa mebli wg załączonej specyfikacji.

Treść ogłoszenia:
ra.2.2300.7.2014

Załącznik:
ra.2.2300.7.2014-1