ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Dostawa z montażem namiotów imprezowych.

9 kwietnia 2021
Zapytanie ofertowe: RA.240.5.2021 (PDF)
Załączniki: RA.240.5.2021-1 (ZIP)