ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na budowie hali tenisowej.


17 września 2021
Zapytanie ofertowe: RA.240.9.2021 (PDF)
Załączniki: RA.240.9.2021-1 (ZIP)

1 października 2021
Rozstrzygnięcie zapytania: RA.240.9.2021-2 (PDF)