ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Wykonanie modernizacji holu głównego.

Treść ogłoszenia:
RM.1.2001.78.2014

Załącznik:
RM.1.2001.78.2014-1