ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Wykonanie 4 szt tablic ‐ pylonów oraz ich montaż.

Treść ogłoszenia:
rz.1.2351.7.1.2013

Termin przesyłania ofert:

11.10.2014r.