ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Remont oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.


4 października 2021
Zapytanie ofertowe: ZS.220.1.2021 (PDF)
Załączniki: ZS.220.1.2021-1 (ZIP)