ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Usługi cateringowe podczas imprez organizowanych przez Oddziały POSiR w Poznaniu w roku 2017.

Treść ogłoszenia:
DT.5.212.53.2016

Załączniki:
DT.5.212.53.2016-1

Termin składania ofert:
do dnia 10.01.2017 r. do godziny 11:00


Zmiana ogłoszenia:
DT.5.212.53.2016-2

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ:
DT.5.212.53.2016-3

UWAGA!!!
Zmiana terminu składania ofert


Informacja z otwarcia ofert:
DT.5.212.53.2016-4


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
DT.5.212.53.2016-5