ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Dostawę artykułów spożywczych dla Oddziałów POSIR, w roku 2017.

Treść ogłoszenia:
DT.5.212.55.2016

Załączniki:
DT.5.212.55.2016-1

Termin składania ofert:
do dnia 18.01.2016 r.
do godziny 11:00.


Informacja o pytaniach:
DT.5.212.55.2016-2


Informacja o przynależności do grupy kapitałowej:
DT.5.212.55.2016-3


Informacja z otwarcia ofert:
DT.5.212.55.2016-4


Unieważnienie części postępowania:
DT.5.212.55.2016-5


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
DT.5.212.55.2016-6
DT.5.212.55.2016-7