ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Dostawa ok. 120 000 l gazu płynnego: propan techniczny dla celów grzewczych dla Oddziału Rataje POSiR, os. Piastowskie 106a, Poznań.

31 października 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: zp.212.07.2018 (PDF)
Załączniki: zp.212.07.2018-1 (ZIP)

5 listopada 2018
Informacja o pytaniach: zp.212.07.2018-2 (PDF)

7 listopada 2018
Modyfikacja SIWZ: zp.212.07.2018-3 (PDF)
Informacja o pytaniach: zp.212.07.2018-4 (PDF)
Formularz ofertowy: zp.212.07.2018-5 (PDF)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: zp.212.07.2018-6 (PDF)

13 listopada 2018
Informacja z otwarcia ofert: zp.212.07.2018-7 (PDF)

26 listopada 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: zp.212.07.2018-8 (PDF)