ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Dostawa środków do utrzymania czystości, dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu

Termin składania ofert: do dnia 15.05.2018 r. do godziny 11:00.

7 maja 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.26.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: ZP.212.26.2018-1 (ZIP)

16 maja 2018
Informacja z otwarcia ofert: ZP.212.26.2018-2 (PDF)

22 maja 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.212.26.2018-3 (PDF)