ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych” w zakresie obejmujących wykonanie remontu i przebudowy parterowego pawilonu obsługującego kąpielisko miejskie „Krzyżowniki” wraz z najbliższym otoczeniem, zlokalizowanego przy ul. Nad Jeziorem 21 w Poznaniu.

Termin składania ofert: do dnia 16.05.2018 r. do godziny 11:00.

8 maja 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.29.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: ZP.212.29.2018-1 (ZIP)
Załącznik nr 2: ZP.212.29.2018-2 (ZIP 40 MB)

16 maja 2018
Informacja z otwarcia ofert: ZP.212.29.2018-3 (PDF)

25 maja 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.212.29.2018-4 (PDF)