ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz świadczenie nadzoru autorskiego w ramach zadania „Modernizacja budynku z szatniami oddziału Rataje POSiR”, zlokalizowanego pod adresem os. Piastowskie 106A w Poznaniu, działka nr 10/1, ark. nr 16

Termin składania ofert: do 24.05.2018 r. do godziny 11:00.

16 maja 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.30.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: ZP.212.30.2018-1 (ZIP)

22 maja 2016
Odpowiedzi na pytania: ZP.212.30.2018-2 (PDF)

24 maja 2018
Informacja z otwarcia ofert: ZP.212.30.2018-3 (PDF)

30 maja 2018
Informacja o unieważnieniu postępowania: ZP.212.30.2018-4 (PDF)