ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Budowa sieci kablowych nn-0,4kV i SN-15 kV wraz ze stacją transformatorową kontenerową 15/0,4kV dla zasilania odbiorów administracyjnych oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz ze słupami oświetlenia parkowego przy kładce trybun głównych oraz podejście na polanę Harcerza, Oddział Malta, Poznań, ul. Wiankowa 3.

14 maja 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.31.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: ZP.212.31.2018-1 (ZIP)
Załącznik nr 2: ZP.212.31.2018-2 (ZIP)

24 maja 2018
Załącznik nr 3: ZP.212.31.2018-3 (PDF)

25 maja 2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: ZP.212.31.2018-4 (PDF)
Modyfikacja SIWZ: ZP.212.31.2018-5 (PDF)

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert: do dnia 30.05.2018 r. do godziny 11:00.

30 maja 2018
Informacja z otwarcia ofert: ZP.212.31.2018-6 (PDF)

06 czerwca 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.212.31.2018-7 (PDF)